Manifestacije u Budvi u 2022 godini

Turistička organizacija opštine Budvа, za predstojeću 2022. godinu, planira povratak realizaciji tradicionalnih festivala, manifestacija i koncerata, uz aktivno učešće u organizaciji događaja od značaja za unapređenje kvaliteta turističke ponude opštine Budva!

MANIFESTACIJE 2022:

Od Uskrsa do Vaskrsa – april / maj

Karneval – kraj aprila / početak maja

Fešta od ruštula (podrška) – početak juna

Otvaranje ljetnje turističke sezone (novi program) – sredina juna

Budvanske večeri – jun / jul /avgust / septembar

Dan državnosti i Dan Turističke – 12. i/ili 13. jul

Organizacije Opštine Budva

Montenegro Sun Reggae Festival (podrška) – kraj jula

Tradicionalne svečanosti na Sv. Stefanu (podrška) – avgust

Petrovačka noć – kraj avgusta

Sea Dance Festival (podrška) – kraj avgusta / početak septembra

Književni festival „Ćirilicom“ (podrška) – početak septembra

Petrovac Jazz Festival (podrška) – početak septembra

3 x 3 FIBA (podrška) – sredina septembra

Zatvaranje ljetnje turističke sezone (novi program) – septembar / oktobar

Dan Širuna – početak oktobra

Najbolji u turizmu i ugostiteljstvu (novi programi) – druga polovina novembra, povodom Dana opštine Budva (22. novembar)

Međunarodne Njegoševe večeri poezije (podrška) – novembar

Koncerti povodom dočeka Nove godine na trgu – kraj decembra / početak januara

ispred Starog grada – dječiji program

Koncert klasične muzike – 1. januar 2023. godine

Božićna pjaceta – sredina decembra – sredina januara

Translate »